Tìm bất động sản cho thuê tại: Quận Thanh Trì, Hà nội

Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển (01/08/2018)
Mức giá 8 triệu
Diện tích 80 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City (18/01/2018)
Mức giá 9.5 triệu
Diện tích 95 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển (25/12/2017)
Mức giá 9.5 triệu
Diện tích 106 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển (12/12/2017)
Mức giá 9 triệu
Diện tích 76 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City (23/11/2017)
Mức giá 10.5 triệu
Diện tích 86 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City (31/10/2017)
Mức giá 7.5 triệu
Diện tích 67 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển (27/10/2017)
Mức giá 10.5 triệu
Diện tích 110 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City (24/08/2017)
Mức giá 9 triệu
Diện tích 74 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City (26/07/2017)
Mức giá 7.5 triệu
Diện tích 75 m2
Quận / Huyện Thanh Trì
Cho thuê căn hộ chung cư Eco Green City Nguyễn Xiển (14/06/2017)
Mức giá 7 triệu
Diện tích 75 m2
Quận / Huyện Thanh Trì